25 Aralık 2011 Pazar

GAZİANTEP VİLAYETİNDE ELBEYLİLER

Gaziantep vilayetinin merkez Kilis Nizip kazasında Besni bölgesinde eski Türkmen ananelerinin hala yaşadığı görülmektedir. Çoktan yerleşmiş olduğu halde aşiret ananelerine büsbütün yabancı olan Türk köylerinde tesadüf edilir. Gaziantep in kuzeyinde yaya olarak beş saatlik mesafede örnek olarak {Keferbostan }köyünü gösterebiliriz. Bu köye mensup İbiş kahya oğlunun verdiği malumata göre bu köy ahalisi aşiret ananelerini katiyen bilmezler. İbiş kâhyanın oğlu aşiret ananeleriyle alakadar olan köylerle kendi aralarındaki farkı şu suretle ifade etti.{Türkmen köylülerinin yanında oturursan aşiret isimlerini saymağa başlarlar kimin nesi olduğunu, Babasının nasıl dövüştüğünü falan aşiretle nasıl kavga ettiğini söylerler. 

ESKİ DEVLİP ÂLEMLERİ

Gaziantep’te bu mevsimde halk bulgur yapar. Bulgur devlip yerlerinde kaynatılır, kurutulup, dövülüp çekilir. Yani bulgur değirmenlerinde kırılarak bulgur ve simit yapılıp ambarlara taşınır. Bulgur çektirme işi çok kere evde yapılır. Bulgurun taşı ve diğer yabancı maddeleri evde rahat rahat temizlendikten sonra çektirilir. Gaziantep’te elektrik yokken devlip yerlerinin manzarası geceleri çok güzeldi. Sahada öbek öbek yanan fenerler gökyüzündeki yıldızları tasdik eder. Sıra sıra yanan bulgur kazanlarının çıkardığı müthiş alevler bir tabloyu andırırdı geriden bu tabloyu seyredenler orada bir fener fener alayı yapıldığını sanırlardı..Eski devlip yerlerinin en gözde alanı şimdiki devlet hastanesi ve küçük sigorta binası ve çevresi çukur bostan idi Gaziantepliler geceleri özellikle bu manzarayı seyretmeğe gelirlerdi.

DÜLÜK TEPE VE DÜLÜK BABANIN TARİHİ

Samsaya kadar uzanmış –Gümmü- devletinin merkezinin Gaziantep şehrinin bulunduğu sahada olduğu tahmin edilmektedir. İlk –Gümmük- kıralı İsa dan 860 senelerinde Asur vesikalarında zikredilir. Son Gümmük kralı Mut ali ismindeki kral büyük Asur kralı- Sargonun- göz bebeği idi Fakat İsa dan önce 709yılında küçük eti Krallarından en son olarak gümmük devle tininde Asuriler tarafından yok olduğunu görüyoruz.Bu devirden sonra altıncı yüz yıla kadar bu sahayı Asur devletinin bir eyaleti olarak görüyoruz

DULKADİR BEYLİĞİ ZAMANINDA ANTEP

DULKADİR OĞULLARI: Osmanlı devletiyle Mısır Kölemen devletleri arasında bulunan küçük bir beyliktir. bazan Osmanlıların bazen da Mısırlıların tarafını tutarak bağısızlığını koruyabiliyordu. Evvelce orta asyadan kalkıp Maraş ve Elbistan bölgesine giden bir Türkmen aşiretinin bu sıralarda başkanı olan Karacabey ortalığın karışıklığından istifade ederek Elbistan’ı Mübarek şahtan almış Maraşı ele geçirmiş bir hükümetçik kurmuştu.

BUNLARI BİLİYORMUSUNUZ?

Lügat anlamı şehir olan Mısır kelimesi bize Mısır gelenekleride aşılanmıştır.
Tevrat’a göre Mısırda akmakta olan Nil nehri ile bizde akmakta olan Fırat, Ceyhan, Seyhan Nehirlerinin çıkış yeri cennettir.
Bize mısırdan geçme birçok gelenekler vardır. Örnekleri aşağıda sıralanmıştır.
1-      Jandarma Kuruluşu
2-      Kurşun Dökme
3-      Kerpiç Evler
4-      Nalın {Hapbab}
5-      Dama Oyunu
6-      Musalla Taşı
7-      Ölüye Çekilen Değnek Öyküsü
8-      Gözlere sürme Çekme

BÖLÜM -2-GAZİANTEP İLİNDE YAŞAYAN TÜRKMENLER

Nizip’ e Yaya olarak 30 dakika mesafede birbirine yakın iki köy vardır. Bunlar
Ancak 200 senelik köyler Daha evel bu ahali Suruç civarında Bayındır han veya karamuk havalisinde bir çadırdı bir kısmı bu köyde ikamet etmiş olarak bulunuyordu. Karaşıhlı Süleyman Ağanın verdiği malumata göre Bayındır kabileside {Bey dililer}gibi Sivas ve Kemah tarafından sürülen 80.000 hene çadır Türkmenlerinden bir aşi, ret idi İskenderun un doğusunda bilen iskelesi civarında bir Bayındır köyü vardırki {Suculuk }köyü diyorlar Barak aşiretleri içinde Bayındır köyü vardır. Murat{Fırat} civarında Birecik havalisindedir. Bu köy ahaliside kendilerini Barak sayarlar.

BEŞ ASIR EVVEL GAZİANTEB BALLIOĞLU İBRAHİM VE HİKMETNAME

Gaziantep Osmanlı yönetimine geçmeden önce uzun süre Mısır nemlik devleti yönetiminde kalmıştır. Daha 1150 yılarında büyük bir şehir olduğu Haçlı savaşları tarihçisi Papas meteos tarafından belirtilen Gaziantep. Memluk zamanında dahada büyümüştür.
Gaziantep medrese ve bilginlerinin çokluğu ticaret ve sanat yönünden önemi ve güzelliği bakımından {küçük buhara}{küçük Şam}{Arabistan gelini]}gibi adlarla anılmıştır. Böyle bir yerden elbette ünlü kişiler yetişecektir Memluk zamanında Antep’ten iki kişi bu devletin elçi görevine kadar yükselmiştir. Bunlardan ilki 24 cilt tarihinden başka birçok eserler yazan bilgin ve profosör aynidir Mısırın Bizans elçiliğini yapmıştır. 

20 Şubat 2011 Pazar

17 Cİ. BELEDİYE BAŞKANI HAMDİ KUTLAR


 Hamdi kutlar 3–8–1931 ile 29–5–1946 yılları arasında Cumhuriyet halk partisinden seçilip 16 yıl Gaziantep belediye başkanlığı yapmıştır. Başkanlığı döneminde birçok hizmetler yapmış bu hizmetleri aşağıda sıralayacağım. 1899 yılında Gaziantep’te doğan Hamdi kutlar iptidaiye, Rüştiye ve ticaret lisesinden mezun olduktan sonra kendi kendini yetiştirmiştir.Hamdi kutların belediye başkanı seçilmeside ilginçtir. 1930 yılının Ekim ayında yapılan seçimlerde: Haci Ömer zade Mehmet ali kaya alp 1931 yılının 22 Haziranında belediye başkanlığından düşürüldü. Bu düşmeye Kılıç âli ile aralarındaki ihtilaf sebep olmuştur.Mehmet ali Kaya alpın yerine O zaman parti başkanı olan Ömer Asım Aksoy vekalet ederken Kılıç Alinin başkanlığında Doktor. Mecit Barlasın evinde yapılan toplantılar sonunda, İstanbulda ikamet eden Bedretdin hacı Hanefi oğlu ile Hamdi Kutların isimleri üzerinde durulmuş neticede Hamdi Kutlar tayin edilmiş ve 3–8 -1931 de Belediye başkanlığı görevine başlamıştır.25–9–1946.yıları arasında Yapılan işler ve şehrin durumu. Daha önceki yıllarda şehirdeki esnaf iş yerleri listesi ile karşılaştırma yapılarak

13 Şubat 2011 Pazar

MART KAPIDAN BAKTIRIR

Bu atasözünü çoğumuz duymuşuzdur ama hikâyesini pek az kişi bilir Mart ayının hikâyesini siz okurlarımla paylaşmak istedim. Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır. Topacın irisi ile kömürün iyisini marta saklamalı diye iki atasözü var. Güzel ve ılık geçen şubat günlerinden sonra Mart ayı bizi soğuk sürprizlerle karşılaştırır. Bu seneki mart ayıda eski martları aratmadı

4 Şubat 2011 Cuma

GAZİANTEP TÜRKÇESİNDEN ÖRNEKLER

1-NECMİYE (KIRKAYAK)
İkinci Meşrutiyetten bir yıl önceydi. Gaziantep kaymakamlıktı. O yıl Antep’te Necmettin Bey adında bir kaymakam vardı. Bu zat, şehrin güzel manzaralı bir yerinde yazlık bir kahve yaptırdı. Bunun yola bakan yönünü, bir taşı kara, bir taşı beyaz kırk sütunlu demir parmaklıklarla yoldan ayırdı ve adını da “Nemciye” koydurdu. Fakat halk burasına “Kırkayak” dedi. İşin içinden çıktı.

30 Ocak 2011 Pazar

ESKİ GAZİANTEP HAPİSHANELERİ

Cumhuriyetten evvel hapishane eski şıra hanı imiş cumhuriyetten sonrada eskiden kilise olan şimdilerde ismi Kurtuluş cami olan yer Gaziantep hapishanesi imiş Bu hapishanede geçen olayları eskiden hapis yatan insanlardan dilemiştim. Bu dinlediğim olaylar 1940 ve  1950 li yıllarda geçen olaylardır  
Eski hapisler naklediyorlar:

23 Ocak 2011 Pazar

GELİNE BAKMAK EL ÖPMEK

Geline bakmağa gitmek hususi bir hazırlığı icap ettirmez gündelik bir sokak kıyafeti ilede gidilebilir. Misafirler gelin evinin kapısında karşılanarak Cehizin bila istisna bütün parçalarının serildiği veya asıldığı ve gelininde hususi hazırlanan köşesinde oturduğu odaya götürülür. Gelenler gelini ve çeyizi inceden inceye gözleriyle didikleyerek 10- 15- dakika kadar otururlar. Geline bakmadan sonra günlerce dedikodusu yapılıp geline ait olan eşyalara ait olan olmayan ne kadar kusur varsa söz konusu olur. Bu arada cehizi az olanlar bazı eş dostlarından eğreti tedarik ederler cehiz kalktıktan sonrada eğreti cehizler sahibine iade edilir cehizi az olan kızın cehiz asılırken kız anası sağa sola koşuşup elini oğar ne yapacağını şaşırır bu durum Gaziantep’te ata sözü haline gelmiştir{cehizi yok kız anası gibi ne dolaşıyorsun derler } Yalnız kadınların gittiği geline bakma usulide misafirlerin tanıdık olup olmaması mevzu bahis değildir. Sokaktan gelen her hangi bir kadında hiçbir ilgisinin olmadığı halde Gidip geline bakmasının hem geline hemde bakana uğur getireceğine inanılır.

17 Ocak 2011 Pazartesi

GAZİANTEP KÖYLERİ VE BARAK OYUNLARI

Gaziantep vilayeti sınırları içindeki köyler iki kısımdır. Bunlardan bir kısmı eski ve yerli köylerdir. Bu köylerin bazıları dere ve kaynak kıyılarında ve çoğu bir höyüğün yamacındadır.
Kuruluş tarihleri bilinmeyen bu köylerde evler umumiyetle iki katlıdır. Evlerin alt katları da ikamet için kullanılır. Binalar yalnız taştan yapılır. Odalara hem birbiri içinden hem de sofadan geçilir. Pencere tertibatı iyi ise de her evde cam kullanılmaz. Evler birbirine bitişik denecek kadar sıktır. Bundan dolayı bir evin damından diğer evin damına geçmek kabildir. Damlar yalnız evi örtmeye değil, bulgur kaynatmaya üzüm ve çamaşır sermeye de yarar. Yerli ve eski köylerin cepheleri daima cenuba doğrudur. Bu köylerde oturanlar fıstıkçılık, bağcılık, zeytincilik gibi işlerle meşgul olurlar. Eski köylerde mezarlıklar köye yakın olup en uzağı 15 dakikadan fazla sürmez. Mezarlık köyün cenubun da ve yol üstünde kurulmuştur. Köyde ölen herkes bu mezarlığa gömülür. Ancak biri tarafından vurulan ölen adam vurulduğu ve öldüğü yere gömülür. Dağlarda, vadilerde tesadüf edilen tek mezarlar başkası tarafından öldürülenlere ait olur. Bunlara; düşek adı verilir.

9 Ocak 2011 Pazar

GAZİANTEPTE NİKÂH

Resmi nikâh:ve dini nikâh. Evlenmeler genellikle görücü usulle oldurduğundan çiftler ancak  birbirlerini nişanlı sahresi ve bayramlarda  görebilirlerdi biraz daha eskilere gidersek büyüklerimizden dinlediğimiz olaylar vardı Akrabalarım dan Ayşe abladan dinlediğim bir olayı nakledeyim  

3 Ocak 2011 Pazartesi

GAZİANTEP ADETLERİNDEN

NİŞANLI SAHRESİ YEMEKLİ KIR GEZİNTİSİ  (YANİ PİKNİK}

Oğlan evinde bir hafta evvel hazırlık başlar. Ekmekler açılır, pişer, şariye dökülür. Pirinç ayıklanır. Ve hep bu hazırlıklar esnasında ‘’zılgıt, li li li li çağırılır. Çalgı oyun eğlence devam eder.
Kız evinin yakınları, oğlan evinin akraba ve ahbapları çağırılır. Bu davet ekseriya Kavaklığı veya Nurganaya, yapılır. Mevsimine ve oğlan evinin bütçesine göre yemekler pişer. Zengin aileler hususi erkek aşçı tutarlar. Fakat ister zengin, ister fakir olsun yemek çeşitleri ne olursa olsun  etli çiy köfte, mutlaka yapılacaktır Bu eğlenceye yalnız kadınlar iştirak ettikleri için Pazar gününden gayri günde gidilir.