10 Eylül 2010 Cuma

BATTAL BEY VE MAANOĞLU KÖPRÜSÜ

Hicri 1277 miladi {1861} yıllarında Antep, Halep Valiliğine bağlı bir kaymakamlıktı. İki şehir de İstanbul hükümeti emrindeydi Antep kaymakamı Battal Bey’di. Battal Bey hem zayıf yanı hem de kuvvetli tarafları olan bir kaymakamdı. Memleketine çok düşkün bir adamdı. Kaymakamlığı zamanında Fisalle isimli bir aşiret Sazgın dolaylarına geldi yerleşti bu aşiret 1000 çadırlık olup, onbin kadarda hayvanları vardı. Bunlar Halep’ten beri kondukları yerde çayır çimen bırakmadan Çekirge sürüsü gibi her tarafı talan ederlerdi. Sazgın’a kadar gelmişlerdi. Büyük bir aşiretti kimse onlara kalk git diyemiyordu. 

5 Eylül 2010 Pazar

ÇIKSORUT


Gaziantebin çeşitli özelliklerinden biriside halkın sahre dediğimiz piknik zevkine çok düşkün olduğudur Bu zevkini kandırmak için yer konusunda fazla titizlik göstermez. Bu nedenle Açkılarını yemek çıkınlarını sepetlerini alanlar Bu mevsimlik sahre yerlerine koşarlar. Örneğin baharın ortalarına doğru kavaklıktakilerin tencerelerini gözden geçirin hemen hemen bir çoğunda birkaç baş taze sarımsak can eriği bulunan yaprak sarması kaynar.