25 Nisan 2010 Pazar

ESKİ ANTEP’TE KÜLTÜR, MEDRESELER

1-) ESKİ ANTEP’TE KÜLTÜR

1071 Malazgirt zaferini takiben,Gaziantep ve çevresine 1084 yılından başlamak üzere,Selçuklular tarafından büyük kütleler halinde Türk boyları yerleştirilmiştir.Gaziantep ve çevresi, 9 asırdan beri güneyde Arap kültürüne karşı,doğuda İran kültürüne karşı,Anadolu Türklerinin güneydoğu bekçiliğini yapmaktadır.Coğrafi mevkii itibariyle Gaziantep,Ortadoğu ülkelerinin tam ortasında merkezi bir mevkide olup,kuzeyden Güney’e doğudan batıya gelip geçen ana yollar Gaziantep’ten geçmektedir...

18 Nisan 2010 Pazar

GAZİANTEP’TE KÖFTELER VE ÇİĞ KÖFTELER


Gaziantep’te İstanbul’ca bilinen köftelerden başka ana maddesini et ve simit “ ince bulgur” teşkil eden ve köfte şeklinde telaffuz edilen bir kısım yemeklere verilen addır. Etin yerini bazen sadeyağ ve zeytinyağı da tutar. Hatta domates, patates, un konulduğunda olur Bunlara göre köftenin adı değişir.

11 Nisan 2010 Pazar

ÖZGÜR GAZİANTEP


Antepliler 400 yüz yıl süren Osmanlı devrinde devamlı aşiret saldırılarına uğramıştır. Suriye çöllerinde üstlenen büyük Arap aşiretleri ve bu arada maviler, Kektik ate aşireti. Arap Bini Sait aşireti Ketik-en, Viranşehir Milli aşireti, Rişvan aşireti gibi birçok yabancı aşiretler, Ekonomik bakımdan daha iyi durumda bulunan Antep halklarını topraklarına karşı fırsat buldukça baskınlar ve yağmalar düzenlemişlerdir.

6 Nisan 2010 Salı

HAVA BULANIK BİŞİRİCİYE YANAŞMA

Gaziantep te olayların yarattığı atasözleri var. Bunlardan biride hava bulanık Beşiriciye yanaşma sözüdür. Gaziantep in Şehre küstü semtinde Beşirici diye bir yer altı havuzu ile yer altı mescidi ,gusülhane,beş altı da hela var.Buraya yirmi basım merdivenle inilir.Bu kastelin bulunduğu yerde Şehrin batısına nazaran biraz engindir [ Daha yirmi yıl evveline kadar yağmur çok yağdığında her tarafı sel basardı.Geçen dönemin belediye başkanı Sayın Celal Doğan beyin çalışmaları neticesinde bu semtimiz su basmasından kurtuldu.}