26 Ekim 2010 Salı

GAZİANTEPTE HELVACILIK


Kışın kullanılan gıda maddelerinden helva fakir ve geliri az olan halkımızın ekmeğine katık yaptığı tatlılardan birisidir Bazı kimseler ekmeğe katık bazıları ise yemekten sonra tatlı niyetine yenirdi Helvacılar genel olarak soğuk günlerde yılın yarısını helvacılıkla geçirdikleri gibi sıcaklar bastırınca yılın diğer yarısını da limonatacılık ve dondurmacılıkla geçirirlerdi. Helvacılık imalatı için birçok evreler geçirdiğinden imalatı nı yapmak bir sanattır. Helvacılar en çok şehrimizin Arasa ve elmacı çarşısında bulunduğu gibi muhtelif çarşılarda da bulunurlardı.  Helva imalatı şehrimizde çok eskilere dayanır

AHİLİK VE LONCALA YARDIMLAR VE DAYANIŞMALAR


1-Hastalık veya bir kaza sebebiyle çalışamaz hale gelen meslektaşlarına nakdi yardım yapmak.
2-Kalfa usta çıkanlardan fakir olanlara araç ve iptidai madde temin edebilmesi için orta sandığından az bir faizle para vermek.
3-Esnaftan her hangi birinin düğün törenlerine toplu halde katılmak.
4-Esnaftan hasta olanları ziyaret etmek.
5-Esnaftan ölenlerin cenazesine toplu halde katılmak.
6-Esnaftan fakir olanların cenaze masraflarını vermek çocuklarını himaye etmek, ailesine yardım yapmak.
7-Her hangi bir suretle haksızlığa gadre uğrayan meslek daşlarının hakkının aranması için resmi katlar katında ricada bulunmak gibi çok faydalı hususlar bulunmakta idi

AHİLİK VE LONCALAR


Büyük bir Ahi evran tarafından düzenlenen ve {Ahi}lik adı altında ana dolunun her tarafına yayılan {Fütuvvet }tarikatının Osmanlının ilk  günlerinden beri Anadolu ve çevresine dal budak saldığı köy ve kentlerde bir çok zaviyeler açılarak bunlara vakıflar tesis vakfiyeler tanzim edildiği elde edilen belgelere göre mümkün olduğu kadar belirtilmiş idi. Bir takım içtimai ve ahlaki prensiplere bağlanan ayni zamanda sportif duygu ve hareketleri de içine alan bu önemli kurum iddia edildiği gibi var idiyse bile {manevi batini}gizli vasıflarını tamamen kaybederek uzun zaman kardeş kavgalarıyla başsız ve ayaksız bir anarşi içinde yüzen Ana doludaki zanaat ve ticaret kurumlarını koruyabilmek kaygısı ile ekonomik bir teşekkül haline gelmiş şimdiki ticaret ve sanayi odalarının kısmen belediyelerin görevlerini daha geniş bir yetki, daha uygun ve kavrayışlı bir düzenle nice yüzyıllar idare etmişlerdir.

SERGİDEN NOTLAR


50 yıl evvel fotoğraf sergisinden izlenimlerim; sergiye gelen misafirler sergiyi gezdikten sonra yaşlı kuşak bize gençliğimizi yeniden hatırlattığın için teşekkür ettiler.
Orta kuşaklar bir müddet de olsa çocukluk günlerimizi yaşattınız dediler. Bazı misafirlerin üç dört kez geldiklerini gözledim. Sorduğumda ise; o eski günleri yaşamak, yad etmek  mutluluk veriyor dediler.Ve teşekkür ettiler çalışmalarımda başarılar dilediler.

. 70 yıl öncesinin Gaziantep’ine ışınlanmak ister misiniz? 08 Ekim 2010 Haber Yorum: Fevzi Günenç


Yıllardır insanların düşü olan fantasyayı bir Gaziantepli gerçekleştirdi. Adı Ali Koçum’dur bu mucize adamın.
 70 yıl öncesine ışınlanmak… Kendinizi 1933’ün, sonraları Dayıahmetağa okuluna dönüştürülen Türkocağı Gazinosunda mı bulmak istiyorsunuz?
Yoksa 1940’ların yazlık Maarif Kahvesinde mi?..
 Artık bütün buralara ışınlanmak sorun değil.

ESNAF SAHRELER


Esnaf sahresi hazırlıkları bir ay önceden esnafa bildirilir kalfa ve çıraklar sahre gününü heyecanla beklerlerdi. Ve sahre hazırlığı başlamış olurdu. Genellikle sahre kavaklıkta olurdu Sahre günü sabahleyin kavaklığa gelinir herkes yerine yerleşir sahre başlamış olurdu.

ÜZÜMLERİMİZ


Bu günler gaziantepimizin üzümün en bol en güzel olduğu günlerdir bu vesile ile sizlere Gaziantepimizin güzel üzümlerini tanıtacağım hoş bu üzümlerimiz kalmadı nostaljide olsa bu haftada sizlere üzüm çeşitlerinden bahsedeceğim Gaziantepliler içinbir söz söylenir.

19 CU YÜZ YILDA GAZİANTEBİN UĞRADIĞI AFETLER

18 ci yüzyılın sonu 19cı yüzyılın ilk yılları Gaziantep için tam bir felaket yılları olmuştur. Özellikle 1780yıllarında üç paşanın Gaziantep üzerine yürümeleri ve yüzlerce kişilerin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmadan sonra sıra ile Şafii zadelerin 17 öğrencisiyle ile birlikte uğradıkları korkunç akıbet Dalbadan oğlu ve Nuri Mehmet paşa olayları, Kalender paşa, Çapanoğlu, Mehmet Celalettin paşa ve Fevzi paşanın Maraş valilikleri zamanıondaki ayaklanmalar Emir yeniçeri çatışmaları ve nihayet Mısırlı İbrahim paşa saldırısı Gazianteplilere çok sıkıntılı günler günler yaşatmıştır. Bulardan halkın hafızasında en derin iz bırakanlar Çapanoğlu ve İbrahim paşa vakalarıdır.