25 Aralık 2011 Pazar

DÜLÜK TEPE VE DÜLÜK BABANIN TARİHİ

Samsaya kadar uzanmış –Gümmü- devletinin merkezinin Gaziantep şehrinin bulunduğu sahada olduğu tahmin edilmektedir. İlk –Gümmük- kıralı İsa dan 860 senelerinde Asur vesikalarında zikredilir. Son Gümmük kralı Mut ali ismindeki kral büyük Asur kralı- Sargonun- göz bebeği idi Fakat İsa dan önce 709yılında küçük eti Krallarından en son olarak gümmük devle tininde Asuriler tarafından yok olduğunu görüyoruz.Bu devirden sonra altıncı yüz yıla kadar bu sahayı Asur devletinin bir eyaleti olarak görüyoruz

     Bu devirden sonra eyalet merkezi olarak- DÜLÜK BABA-tepesinde idi Ayni prensler zamanında dahi –İskender –devrine kadar devlet merkezi olarak kalmış. Helenistik devirde –DÜLÜK BABA-sadece dini bakımdan ehemniyeti haiz olan bir merkezdi. Bu devirde eski tanrısı-Tahontes veya tarh ondan-dan dan –Zeus delicen us –denilen tanrı meydana geldi. Bu Gümmük hanedanı daha devam etti. Fakat bu devirde- Sam-sat –Samsada kaldırıldı İsa dan dan sonra 72 yılında bu hanedan Romalılar tarafından kaldırıldı ve bu saha –Komegan –ismi altında bir Roma vilayeti haline geldi.
                                             DÜLÜKTE TARİHİ ESERLER
Şimdiki Dülük köyünün bulunduğu yer –Baal-öküz boğa ilahına ibadetle meşhurdur. Bu dini ayin merasim Zeus dolucenus ilahına karşı yapılırdı. Zeus delicenus demek Dülüğün sahibi veya dülüğün mabudu diye tercüme olunur. Dolüce ibadet ve merasimi ayini İsken derin ölümünden sonra büyük devletlerin parçalanıp ve birçok İsken derin valileri fırsattan istifade ederek yeni bir takım krallıklar kurulmuştu. Bunların en menşurları SELEFKOS devleti idi Doluca dini ibadet ve merasim ayini Selefkoslar zamanında başlamış ve Romalılara geçmiştir.
 -Baal-Rab-manasına Fenikelilerin, Kenanilerin, Kildanilerin Asurilerin güneşten kinaye ola en büyük mabudu ilahi idi Bunların Aydan kinaye olan ayrıca-Astiron –isminde bir mabutları vardı Dülük ismini, n Dülük heykelinin Etilerin fırtına ilahı olan mabutlarından başka bir şey olmadığı alaşılmıştır. Suriye’den–Baalbek-adıda buradan oraya geçmiştir. Suriye ilahının aslanlar üzerine oturmuş mandalar tarafından götürüldüğünü Samsatlı tarihçi Lusiyanos yazmaktadır.
                                                      DÜLÜK MİHRABI
Dülük köyünün yanındaki Sam köyünde Mukaddes sayılan bir havuz vardı. İçindeki balıklara kimse ilişmez bu havuz Dülük Baba tepesine yakındır Menşur Dülük mihrabının yerini tarif etmektedir. Burada tam bitişik olmayan bir tarafı kırılmış bir abide bulunmuştu.
  Noksan olmasına rağmen bu abidenin-jupiter delicenüse –ait olduğu anlaşılmıştır. İşte bu abidenin taklidi İskender zamanında Tuna nehri civarlarına ve Avrupa’ya geçmiştir ve o heykellere jupiter delicenüs adını vermişlerdir. İlah bir elinde yıldırım diğer elinde iki ağızlı bir balta tuttuğu halde bir öküz üzerinde tasfir edilmiştir. Dülük baba civarında bulunan Dülük –Jüpiterinin-Güney anadoluda Suriye’de bir arkadaşı var ki evvelce söylediğimiz gibi o da aslan üzerinde tasvir edilmiştir. Etiler bu bölgeye gelmezden evvel bu din burada yerli olarak mevcuttu Birçok eserlerde bu aslan ilahenin öküz ilahı ile bileşmiş olduğunu ispat ediyor. Şimdi Viyana müzesinde bulunan –Mumbuç –parası üzerinde böyle bir resim vardır.
Bu resim Malatya ve iyyük Çorumla boğaz köyü arasında bulunan ilahlara benzer.
                       DÜLÜK TEPESİNE NEDEN DÜLÜK BABA DENMİŞTİR
Dülük Baba –Yavuz sultan selim Mısır seferine giderken yol üstüne çıkıp yolun kolay ve işin yolunda gitsin diyerek Yavuz Sultan selime Mısırı alacağını haber verir Mısırı zabdettikten sonra Şu gördüğün tepe üzerine bana bir tekke yaparımsın demiş.
Melamiyun tarikatından Bektaşi olan bir zat imiş Hakikat olarak Dülük Babanın söylediği ay ve günde Mısır fethedilmiştir. Mısırdan dönüp tekrar Antebe uğrayan Yavuz Sultan Selim Dülük babayı ölmüş görünce tam Dülük tepesi üzerine bir kupbe ve birde tekkeyi- zaviye
Yaptırmış ve ona ayrıca vakfiye verm,ştir Dülük babanın mezarı burada olduğundan buraya Halk tarafından bu tepeye  Dülük baba denmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder