25 Aralık 2011 Pazar

GAZİANTEP VİLAYETİNDE ELBEYLİLER

Gaziantep vilayetinin merkez Kilis Nizip kazasında Besni bölgesinde eski Türkmen ananelerinin hala yaşadığı görülmektedir. Çoktan yerleşmiş olduğu halde aşiret ananelerine büsbütün yabancı olan Türk köylerinde tesadüf edilir. Gaziantep in kuzeyinde yaya olarak beş saatlik mesafede örnek olarak {Keferbostan }köyünü gösterebiliriz. Bu köye mensup İbiş kahya oğlunun verdiği malumata göre bu köy ahalisi aşiret ananelerini katiyen bilmezler. İbiş kâhyanın oğlu aşiret ananeleriyle alakadar olan köylerle kendi aralarındaki farkı şu suretle ifade etti.{Türkmen köylülerinin yanında oturursan aşiret isimlerini saymağa başlarlar kimin nesi olduğunu, Babasının nasıl dövüştüğünü falan aşiretle nasıl kavga ettiğini söylerler. 

ESKİ DEVLİP ÂLEMLERİ

Gaziantep’te bu mevsimde halk bulgur yapar. Bulgur devlip yerlerinde kaynatılır, kurutulup, dövülüp çekilir. Yani bulgur değirmenlerinde kırılarak bulgur ve simit yapılıp ambarlara taşınır. Bulgur çektirme işi çok kere evde yapılır. Bulgurun taşı ve diğer yabancı maddeleri evde rahat rahat temizlendikten sonra çektirilir. Gaziantep’te elektrik yokken devlip yerlerinin manzarası geceleri çok güzeldi. Sahada öbek öbek yanan fenerler gökyüzündeki yıldızları tasdik eder. Sıra sıra yanan bulgur kazanlarının çıkardığı müthiş alevler bir tabloyu andırırdı geriden bu tabloyu seyredenler orada bir fener fener alayı yapıldığını sanırlardı..Eski devlip yerlerinin en gözde alanı şimdiki devlet hastanesi ve küçük sigorta binası ve çevresi çukur bostan idi Gaziantepliler geceleri özellikle bu manzarayı seyretmeğe gelirlerdi.

DÜLÜK TEPE VE DÜLÜK BABANIN TARİHİ

Samsaya kadar uzanmış –Gümmü- devletinin merkezinin Gaziantep şehrinin bulunduğu sahada olduğu tahmin edilmektedir. İlk –Gümmük- kıralı İsa dan 860 senelerinde Asur vesikalarında zikredilir. Son Gümmük kralı Mut ali ismindeki kral büyük Asur kralı- Sargonun- göz bebeği idi Fakat İsa dan önce 709yılında küçük eti Krallarından en son olarak gümmük devle tininde Asuriler tarafından yok olduğunu görüyoruz.Bu devirden sonra altıncı yüz yıla kadar bu sahayı Asur devletinin bir eyaleti olarak görüyoruz

DULKADİR BEYLİĞİ ZAMANINDA ANTEP

DULKADİR OĞULLARI: Osmanlı devletiyle Mısır Kölemen devletleri arasında bulunan küçük bir beyliktir. bazan Osmanlıların bazen da Mısırlıların tarafını tutarak bağısızlığını koruyabiliyordu. Evvelce orta asyadan kalkıp Maraş ve Elbistan bölgesine giden bir Türkmen aşiretinin bu sıralarda başkanı olan Karacabey ortalığın karışıklığından istifade ederek Elbistan’ı Mübarek şahtan almış Maraşı ele geçirmiş bir hükümetçik kurmuştu.

BUNLARI BİLİYORMUSUNUZ?

Lügat anlamı şehir olan Mısır kelimesi bize Mısır gelenekleride aşılanmıştır.
Tevrat’a göre Mısırda akmakta olan Nil nehri ile bizde akmakta olan Fırat, Ceyhan, Seyhan Nehirlerinin çıkış yeri cennettir.
Bize mısırdan geçme birçok gelenekler vardır. Örnekleri aşağıda sıralanmıştır.
1-      Jandarma Kuruluşu
2-      Kurşun Dökme
3-      Kerpiç Evler
4-      Nalın {Hapbab}
5-      Dama Oyunu
6-      Musalla Taşı
7-      Ölüye Çekilen Değnek Öyküsü
8-      Gözlere sürme Çekme

BÖLÜM -2-GAZİANTEP İLİNDE YAŞAYAN TÜRKMENLER

Nizip’ e Yaya olarak 30 dakika mesafede birbirine yakın iki köy vardır. Bunlar
Ancak 200 senelik köyler Daha evel bu ahali Suruç civarında Bayındır han veya karamuk havalisinde bir çadırdı bir kısmı bu köyde ikamet etmiş olarak bulunuyordu. Karaşıhlı Süleyman Ağanın verdiği malumata göre Bayındır kabileside {Bey dililer}gibi Sivas ve Kemah tarafından sürülen 80.000 hene çadır Türkmenlerinden bir aşi, ret idi İskenderun un doğusunda bilen iskelesi civarında bir Bayındır köyü vardırki {Suculuk }köyü diyorlar Barak aşiretleri içinde Bayındır köyü vardır. Murat{Fırat} civarında Birecik havalisindedir. Bu köy ahaliside kendilerini Barak sayarlar.

BEŞ ASIR EVVEL GAZİANTEB BALLIOĞLU İBRAHİM VE HİKMETNAME

Gaziantep Osmanlı yönetimine geçmeden önce uzun süre Mısır nemlik devleti yönetiminde kalmıştır. Daha 1150 yılarında büyük bir şehir olduğu Haçlı savaşları tarihçisi Papas meteos tarafından belirtilen Gaziantep. Memluk zamanında dahada büyümüştür.
Gaziantep medrese ve bilginlerinin çokluğu ticaret ve sanat yönünden önemi ve güzelliği bakımından {küçük buhara}{küçük Şam}{Arabistan gelini]}gibi adlarla anılmıştır. Böyle bir yerden elbette ünlü kişiler yetişecektir Memluk zamanında Antep’ten iki kişi bu devletin elçi görevine kadar yükselmiştir. Bunlardan ilki 24 cilt tarihinden başka birçok eserler yazan bilgin ve profosör aynidir Mısırın Bizans elçiliğini yapmıştır.