27 Haziran 2010 Pazar

GAZİANTEP BEDESTENLERİ


Bedesten Farsça bir sözdür Aslı bezistandır  -1-Eskiden doğu şehirlerinde kumaş ve diğer kıymetli eşyayı yangından ve hırsızlıktan korumak için yapılmış taş duvarlı ve demir kapılı çarşılardır. Üzerleri kap  [toroz] çatılıdır. İki üç hatta daha fazla kapıları bulunur Akşamları bu kapılar kapatılmakla beraber bekçiler tarafından da korunur. Bankaların olmadığı zamanlarda bedestendeki demirden yapılmış dolaplar para ve mücevherlerin saklanmasında kullanılırdı. Bedestenlere kapalı çarşı adıda verilirdi. 

20 Haziran 2010 Pazar

GAZİANTEP KÜLTÜR VE TARİHİNE BAKIŞ

Gaziantep’in genel tarihi folkloru, ticari ve iktisadi yaşantısı gibi kültür hayatında da en büyük etken coğrafyasıdır. Türk-İslam kültürünün parlak devirlerini yaşadığı Selçuklular Memluk ve Osmanlı devirlerinde Gaziantep’in gerek o çağlar birer bilim yuvası olan medreselerinin gerekse yetiştirdiği bilginlerin çokluğu ve özellikleri bakımından yakın ve Ortadoğu gerçek bir ün kazanmasında coğrafyasının payı büyüktür. Durum bugün de böyledir. 

13 Haziran 2010 Pazar

ANTEP MAARİFİ İSLAMİYE CEMİYETİ


Antep de maarifi islamiye cemiyeti takriben 1312-1313-[1896]yıllarında kaymakam İsmail paşa zamanında kurulmuştur. Bu yıla gelinceye kadar Türk ve İslamlar için hiçbir ilkokul yokmuş Bütün çocuklar ilk tedrisata mahalle hocalarında ondan sonra da tahsiline Antep’te tek mektep olarak mevcut bulunan rüştiyede veya medreselerde devam ederlermiş.

12 Haziran 2010 Cumartesi

EVLENME VE GÜVEY NAMAZI

Gaziantep’te düğün gerdekten iki veya yedi gün evvel başlar misafirler gelir yemekler hazırlanır düğün eğlenceleri başlar Gerdek düğün dağıldıktan sonra başlar, gelin akşam namazından sonra gerdek odasına girer gelin odadan içeri girerken eline bir bardakla bir nar verilir. Odaya girince bu narı odanın duvarına vurarak kırar. Odaya girdikten sonra geline tıka basa yemek yedirilir bir kadın hoca refakatinde abdest aldırılıp namaz kıldırılır. Namazdan sonra yatağına oturtulan gelinin iki yanına gündüzden hazırlanmış birer metre uzunluğunda ve bilek kalınlığında mumlar yerleştirilir. Bunlara güvey mumu denir. Elektrik olmasına rağmen gerdek gecesinde gelinle damat nostaljik bir gece geçirirlerdi. Kız yatağa oturduktan sonra kadın hocalar gelini övmeye başlarlar. Daha sonra kız evinden gelen gece yengeleri kadın hocaları hariç herkes dışarı çıkar gelinin yanında kalanlar damat geldikten sonra ne yapması lazım geldiği hakkında kıza son talimatı verirlerdi.GAZİANTEPTE SÖYLENEN ATASÖZLERİNDEN ÖRNEKLER


Ağaç yaprağıyla gürler.                                                                     
 Görmemiş görmüş akıldan olmuş.   
Gön yufka yerinden delinir.
Allah dağına göre kar verirmiş.
Alma ahı indirir şahı.