29 Ağustos 2010 Pazar

BOYACI CAMİ (KADI CEMALEDDİN CAMİ)

Halkın bazısı Boyacı cami der bazılarda Kadı Cemaleddin cami der. bu caminin yapılışı hakkında rivayet şöyledir. Bilindiği gibi ortaçağ derebeyliklerle menşurdur. Ozamanda dünyanın birçok yerinde bazı kimseler kuvvetleri sayesinde kendi başlarına buyruk olarak etrafına adamlarını toplayarak bir takım derebeylikler kurmuşlardır. Fakat zamanla bunların idarelerine karşı Halktan bazı kimseler isyan ederek kendilerine bağlı kişilerle beraber çeteler kurmuşlardır Dere beylerle çatışmışlardır. 

20 Ağustos 2010 Cuma

AYŞE BACI CAMİ


Bu cami İnönü Caddesi Kozanlı mahallesinde caddenin sol yanındadır. On sekizinci yüz yılın ilkyarısında Gaziantep in boyacı mahallesinde Mehmet oğlu Hacı Ali ağa adında bir adam varmış. Hacı Ali oldukça zengin hayırsever bir kimse imiş üç oğlu ve Ayşe adında dünya güzeli bir kızı varmış. Bu aile mutlu bir şekilde yaşarken Gelinlik çağına gelen Ayşe Hastalanıp yatağa düşer Günden güne sararıp solmaya başlar. Artık anne babasının göz bebeği Kardeşlerinin uçan kuşlardan sakındığı Ayşe derin bir sessizlik içine dalmıştır.

15 Ağustos 2010 Pazar

ŞEYH CAMİ VE HAMAMI

Gaziantep’te bu gün başta kale olmak üzere birçok eski eserler ve türbeler mevcuttur. Fakat bunlardan hiç biri Şeyh cami ve hamamı kadar halkı ilgilendirmemiştir. Bu ilgi yalnız Müslümanlara mahsus sanılmasın Ermenilerde [süng egna]Daha eskilerde kilise yapılacakmış yarım kamış. Dedikleri bu yere büyük bir ehemmiyet verirler ve daima ziyaret ederlerdi. Burası şehrin eski Antepliler tarafından bir dilek yuvası olarak kabul edilir. 

GAZİANTEP’TE NESİMİ HAKKINDAKİ SÖYLENTİLER


Eskiden beri muhitimizde Karacaoğlan’la Nesiminin bizim çevremizden olduğu söylenir. Bu kadar şair ve mutasarrıf arasında ikisinin benimsenmesi boşa olmasa gerektir.


Karacaoğlan’ın çevremizin adamı olduğu, tartışmaya yer bırakmayacak kadar açık görülmektedir. Zaten edebiyat tarihleri Karacaoğlan’ın doğum yeri için kesin bir yer söylememiştir.