26 Ekim 2010 Salı

AHİLİK VE LONCALA YARDIMLAR VE DAYANIŞMALAR


1-Hastalık veya bir kaza sebebiyle çalışamaz hale gelen meslektaşlarına nakdi yardım yapmak.
2-Kalfa usta çıkanlardan fakir olanlara araç ve iptidai madde temin edebilmesi için orta sandığından az bir faizle para vermek.
3-Esnaftan her hangi birinin düğün törenlerine toplu halde katılmak.
4-Esnaftan hasta olanları ziyaret etmek.
5-Esnaftan ölenlerin cenazesine toplu halde katılmak.
6-Esnaftan fakir olanların cenaze masraflarını vermek çocuklarını himaye etmek, ailesine yardım yapmak.
7-Her hangi bir suretle haksızlığa gadre uğrayan meslek daşlarının hakkının aranması için resmi katlar katında ricada bulunmak gibi çok faydalı hususlar bulunmakta idi

                                                   CEZALAR
1-Para cezası
2-Falaka ve sopa cezası.
3Geçici olarak işten men etmek.
4-Esnaflıktan temelli çıkarmak.
5-Beddua etmek boykot yapmak.
Suçun derecesine göre bu cezalardan birine çarpılan suçluya işçi başı cezayı bildirir.Para cezası ile parayı alır işten men edilmiş ise kepenkleri indirir dükkanı kapatırdı.Kendi esnaf Locasının verdiği karara razı olmayan Ahi evran tekkesindeki genel Locaya müracaat ederek kararı tekrar inceletebilirdi.Genel Loncanın kararı kati idi.Bu kararları tanımayan suçlarından nadim olmayanlara Ahi evran tekkesinde yapılan genel esnaf toplantısında beddua edilir esnaflıktan çıkarıldığı boykot yapıldığı ilan edilirdi.İlerleyen zaman şartlarına göre gelişme yapamayan olduğu yerde sayan daima geleneklere bağlı kalarak her türlü ilerlemelere ve değişmelere arka çeviren bu kurumları sonraları adeta bir irtica i unsuru haline gelmiş hatta lüzumlu lüzumsuz memleket işlerine burun sokmağa başlamışlardır.Bu yüzden gittikçe otoritesini ve önemini kaybeden Loncalar136 yıl evveline kadar eski kudretini muhafaza edebilmişti1290 hicri[ Miladi }1874 yılından sonra her yerde vilayet teşkilatı yapılmış nizami mahkemeler kurulmuş bulunuyordu.Artık beddua ve boykottan pervası kalmayan artık esnaftan biri Lonca tarafından verilen cezaya itaat etmemiş Savcılığa müracaat ederek [size nizami mahkemeler kurduk suçluları yalnız bu mahkemeler cezalandıracak diyorsunuz Halbuki burada her esnafın bir mahkemesi var diledikleri gibi asıp kesiyorlar istediklerine ceza veriyorlar.Diye şikayette bulunmuş. Savcılık işe el koyarak bazı esnaf ileri gelenlerine oldukça önemli bir gözdağı vermiş Loncaların nüfus ve kudretini tamamen sarsmıştı.
İşleri yalnız kandil günleri toplanıp dua etmeye münhasır kalan Loncalar meşrutiyetin ilanı sırasında görülen taşkınlıklardan cesaret alarak yine eskisi gibi memleket işlerine karışmak istediler o zaman mutasarrıf vekili bulunan Cemal bey elebaşları tevkif ederek muhafaza altına alıp divanı harbe sevk etti bu ikinci gözdağı Loncaları bir daha kıpırdamayacak hale getirdi ve tamamen sindirdi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder