12 Haziran 2010 Cumartesi

GAZİANTEPTE SÖYLENEN ATASÖZLERİNDEN ÖRNEKLER


Ağaç yaprağıyla gürler.                                                                     
 Görmemiş görmüş akıldan olmuş.   
Gön yufka yerinden delinir.
Allah dağına göre kar verirmiş.
Alma ahı indirir şahı. 
               
Aman diyene kılıç kalkmaz
Aşk yırlatır dert söyletir.
Aş tuz ile tuz oran ile.
Canı yanan attan berk kaçar.
Bire pişen bine yeter.
Fısıltı ev yıkar.
Her horoz zibilliğinde öter
Hırsıza beyler de borçlu.
İt kırkılmakla tazı olmaz.
Kar yılı var yılı.
Kelin emi olsa başına çalar.
Çekişilmeden berkitilmez
Çirkin bürünür güzel görünür.
Davetsiz gelen döşeksiz oturur.
Deve devenin yerine çökmez.
Dilim giydirir bana kilim.
Doğruluk dost kapısı.
Dut kurusuyla yar sevilmez.
El atına binen çabuk iner.
Eldeki yara duvar deliği .
Mahkeme kadıya mülk değil.
Ot kökünün üstüne biter.
Otu çek köküne bak.
Sabaha kalan davadan korkma.
Tok gönüllenesi zor olur.
Yerdeki yüze basmazlar.
Yiğidin başında devlet ırak değil.
Zibillik otunu eşekte yemez
Fukaranın yüzü soğuk olur.
Ağası yavuz olanın abası sarhoş gezer.
Ağırlık altın kala hafiflik başa bele.
Ahali ayaklanırsa padişahı tahtan indirir.
Alışılmışa kudurmuşa dafar olmaz.
Ananın çıktığı dala kız salıncak kurar.
Araba ile tavşan avlanmaz.
Avradı boşayan topuğuna bakmaz.
Arpayı taşlı yerden kızı kardaşlı yerden al.
Ay var günü besler, gün var ayı besler.
Bakmakla öğrense it kasaplığı öğrenir
Borçlunun döşeği ateşten olur
Borç vermekle düşman vurmakla tükenir.
Burun yüzden düşerse arbet olur.
Gelin övünür kaynana dövünür.
Gönül ummadığı yere küser.
.görmemiş görmüş akıldan olmuş.
Gün karası gider yüz karası gitmez.
Güvenme varlığa düşersin darlığa.
Hak deyince akan sular durur.
Hekim hekim değil başına gelen hekim.
Herkes sevdiğini öper bayramda bahane.
İnsan sözünden hayvan yularından tutulur.
İstenmeyen aş ya karın ağrıtır yada baş.
İşleyen eşeğin boynu boncuklu olur.
İtin akılsızı kurban bayramında sılaya gider.
İtin aklı eksiği baklavadan pay umar
Kanı kanla yunmaz kanı su ile yurlar.
Kazanına ne korsan çömçende o çıkar.
Keçi canı derdinde kasap yağı derdinde.
Keçinin uyuzu pınarın başından su içer
Kimse ayranım ekşi demez.
Çobanın gönlü olursa tekeden teleme çalar.
Çölün yazından körün nazından sakın.
Dağdaki kekliğin bini bir para.
Değirmenden gelenden poğaç umarlar.
Delinin değirmenini yel dönderir.
Dereyi tepeyi sel bilir iyiyi kötüyü el bilir.
Deveyi yardan atan bir tutam ot.
Dikeni battığı yerden çıkarmalı.
Dilenci küsmüş rızkını kesmiş.
Doğru söyleyenin tepesi delik olur.
Duvarı nem yıkar yiğidi gam yıkar.
Düğün aşıyla dost gönüllenmez.
Düşmanın karınca ise de hor bakma.
El eli yur el de döner yüzü yur.
Eskisi olmayanın yenisi olmaz.
Eşekken eşek çamura bir defa çöker.
Et borca olur ama ciğer borca olmaz.
Komşu komşunun külüne muhtaç
Kötü komşu insanı hacet sahibi eder.
Kuş var eti yenir kuş var et yedirirler.
Kuzusuna kıyamayan kebap yiyemez.
Lokma karın doyurmaz şefkat artırır.
Minareyi yaptırmayan yerden bitmiş sanır.
Öküz tekini bulmadan çüte yürümez.
Ulusunun sözünü dinlemeyen ulusa gider.
Misafirin yüzsüzü ev sahibini ağırlar.
Üç kuruşluk eşeğin beş paralık sıpası olur.
Üzümün iyisi tane karının iyisi nene olur.
Yahşi yiğit yereninden belli olur.
Yılanın soktuğu uyumuş aç uyumamış.
Yılanken yılan toprağı öğünlen yalar.
Yola çıkan yol alır erken evlenen döl alır.
Zemheride kar yağmasından kan yağması iyi
Alma alı satma kırı ille doru ille doru yağızında binde biri.
Arsız adama söz neylesin kokmuş ete tuz neylesin.
Baba malı tez tükenir evlat gerek kazana.
Babanın yediği koruktan oğlunun dişi kamaşır.
Bağa bak üzüm olsun yemeğe yüzün olsun.
Baykuşun rızkı ayağına gelir sıçramadan alamaz.
Bir adamın adı çıkacağına canı çıksın.
Buğday ekmeğin yoksa buğday dilinde yok.
Çağrıldığın yere erinme çağrılmadığın yere görünme.
Gâvurun ekmeğini yiyen gavurun kılıcını çalar.
Göle su gelinceye kadar kurbağanın canı çıkar.
Her delinin başına bayrak dikilse dünyada bez kalmaz.
Katıra baban kim demişler dayım at demiş.
Kesme eşeğin kuyruğunu kimi uzun der kimi kısa.
Komşu kızı alan kalaylı tastan su içmişe benzer.
Dayım dayım düğün olmaz kahkeci kapıya gelmez.
Elin yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu kantar sanır.
Eşeğe rakı içirmişler çulunu bahşiş bırakmış.
Eşeğin göynüne kalsa bir bağ maydanozu götürmez.
Oğlan babadan öğrenir sofra açmayı kız anadan öğrenir biçki biçmeyi.
Oğlan doğurdum oydu beni kız doğurdum soydu beni.
Sıçana rakı içirmişler pisiğe broh çağırmış.
Yuyucunun hakkı eline geçsin de ölü ister cennete ister cehenneme gitsin.
Suyun yavaş akanımdan adamın yere bakanından kork.
Oğlum deli malı neylesin oğlum akıllı malı neylesin.
Süpürülmedik eve bilinmedik misafir gelir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder