22 Mayıs 2010 Cumartesi

GAZİANTEP İN TURİSTİK YERLERİ [İKİ}

10-Bağban Kilisesi: Aradan ilçesinin merkezinin yaslandığı Altıntaş büyüğünün üstünde, kendi haline bırakılmış, camiinin Roma eseri bir kiliseden bozma olduğu bilinmektedir.
11-Henislik Manastırı: Rum kale’nin güneyinde, Fırat kenarında yükselen kayalar içine oyulmuş bir dağ manastırıdır. Manastıra özel bir kuyudan çıkılır.

12-Remah Manastırı: Rum kale’nin doğusunda kayadan oyma bir manastırdır. Bir ara Remahiya adı ile medrese olarak kullanılmıştır.
13-Kendirli Kilisesi: Gaziantep şehrinin merkezinde bütün ilköğretim okulu olarak kullanılan bu kilisenin 130- yıl kadar önce yapıldığı bilinmektedir.
14-Gregeor Kilisesi: Şehrin içinde Tepebaşı mahallesindedir. Cezaevi olarak kullanılmaktadır. gregeor kilisesi yanında bir kilise daha kazanılmıştır
15-Gözetleme Kuleleri: Araban ve Yavuzeli ilçeleri arasında batıdan doğuya uzanan Karadağ üzerinde sırasıyla Hasanoğlu, Elif ve Hisar köyleri önünde bu kulelerden üç tanesi bulunmaktadır. Çok iri taşlarla yapılmışlardır. Kuleler iki kısımdır, altta tavanı taştan yapılmış küçük bir oda görülmektedir. Bunun üzerinde yığına dört sütun ile yükselen etrafı açık bir kule bulunmaktadır. Alttaki odanın tavanının çevresi çeşitli kabartma rölyeflerle süslüdür. Bunlar Bizans devri eserleridir.
16-Suyolları: Romalılardan kalmıştır. Birisi Gaziantep’in Körkün köyü batısında, öbürü Oğuzeli’nin Ülümen köyünün güneyindedir. Her ikisi de birer dere içindedir.7-8 metre derinlikte ve kuyuların birbirleriyle yer altından birleşmeleriyle meydana gelmiştir. Bu kuyulara halk kapak adı vermektedir. İki yanındaki araziden akıp gelen suları toplayan bu yeraltı kanal arazinin alçaldığı arızasını kaybettiği yerde toprak üstüne çıkmaktadır. Sonradan bulunan bu suyolları geçtiği köylerde sulu tarıma imkân vermiştir.
17-Hamamlar: Gaziantep’te 300–500 yıl önce yapıldığı sanılan 10 hamam vardır. Bunların en ilginci Sultan hamamıdır. Bu hamam özel mülkiyette olup nalbant dükkânı olarak kullanılmaktadır. Memluk devri eserlerindendir. Pazar hamamıyla, eski hamamında bu devirden kaldığı sanılmaktadır. Adı geçen bu hamamlara 10–15 basım merdivenle inilir. İç ve dış kısımlardan ibaret mermer döşeli göbek taşı etrafına sıralanmış kurnalarla donatılmıştır. Osmanlı devri hamamları içinde kısmen yeraltında bulunan Paşa hamamı(Lala Mustafa Paşa) hamamı, Naip hamamı, Tabak hamamını sayabiliriz. Bundan başka Hüseyin Paşa ve Keyvan hamamları değerleri yüksek birer mimari eserleridir.
18-Hanlar: Gaziantep’teki hanların sayısı 15in üstündedir. Bazılarında yüzlerce oda, ahir ve ambar bulunan bu hanlar Gaziantep’in geçmişteki İktisadi ve ticari canlılığının birer örnekleridir. Bu hanların en eskisi kalenin güneyindeki Lala Mustafa Paşa hanıdır. Tuz hanı, Belediye hanı, diğer dikkat çekici eserleridir.
19-Yeraltı çeşmeleri. Bu çeşmelere halk [kas tel}adını vermektedir. Gerek su durumu gerek arazi yapısından Ötürü bu tesislere yirmi ile kırkmerdivenle inilir. İçerisi kara taşlarla döşelidir. Bir veya birkaç havuzu kayadan oyma yıkanacak gusül havuzları ve tuvaletleri vardır. Eskiden sayısı onun üstünde bulunan bu eserler çeşitli nedenlerle veya bakımsızlıktan kapatılmıştır. Bu gün bu Kestellerden bazıları restore edilip turizme kazandırılmıştır Şeyh cami, Beşirici mescidi Kozluca Ahmet Çelebi camilerine ait Kesteller Hamam gazel kalmıştır Beşirici kas telinin taş döşeli tavanı değerli bir sanat eseridir
BEDESTEN VE KAPALI ÇARŞILAR
20-Bunların sayısı beş iken bu gün iki tane kalmıştır. Zincirli bedesten (Kara basamak]1718 de Darendeli Hüseyin Paşa tarafından yaptırılmıştır. İçinde seksen dükkân vardır. Beş kapısı bulunmaktadır. Batıdan doğuya Kuzeyden Güneye uzanan iki kol halindedir. Kuzey doğuda haller birbirleriyle birleşmektedirler. et ve sebze hali olarak kullanılmış günümüzde turistik çarşı olarak hizmet vermektedir. Bu gün havlucu ve kuyumcu olarak kullanılmakta olan Kemikli bedesten150 yıl önce Müftü Hacı Osman Atay tarafından yaptırılmıştır. Doğudan Batıya uzanan iki bölüm halindeki, bedestende 72- dükkân bulunmaktadır. Her iki bölüm orta yerde bir koridorla birleşmektedir.130yıl önce yaptırılan Dai pasajı ise üstü kapatılarak han halinde Kapalı çarşı haline getirilmiştir.
YOLLAR VE ÇARŞILAR
20-Gaziantep çevresinde eskiden kalma Arnavut kaldırımı gibi taş döşeli yollara rastlanmaktadır. Halk bu yollara Rosaf, Murat yolu, Padişah yolu demektedir. Bu yollardan biri Kilis istikametinden gelerek bakı köyü kuzeyinde ve tılbaşar önünden geçip Bideciğe kadar uzanır. İkincisi Yavuzeli ilçesi içindedir. Karakuyu köyünün güneydoğusundaki orman içinden Rum kaleye gider Üçüncüsü Dülükten gelerek Gaziantep in kuzey batısından bağlar içinden Halep e doğru uzayan yoldur. İlsınırları içinde büyüklü küçüklü birçok köprüler vardır.
{Alleben]üzerindeki Manolu ve Tılbaşar köprüsü vardır Manolu ve Tılbaşar köprüleri hakkında çeşitli hikâyeler anlatılır ilerdeki yazılarımda bu hikâyelerden bahsedeceğim. İlin en büyük tarihi köprüleri Araban ilçesi Karasu üzerindeki Sultan Murat ve Habeş köprüleridir. Sultan Murat köprüsü beş gözden ibaret sonradan tamir görmüştür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder