12 Haziran 2010 Cumartesi

EVLENME VE GÜVEY NAMAZI

Gaziantep’te düğün gerdekten iki veya yedi gün evvel başlar misafirler gelir yemekler hazırlanır düğün eğlenceleri başlar Gerdek düğün dağıldıktan sonra başlar, gelin akşam namazından sonra gerdek odasına girer gelin odadan içeri girerken eline bir bardakla bir nar verilir. Odaya girince bu narı odanın duvarına vurarak kırar. Odaya girdikten sonra geline tıka basa yemek yedirilir bir kadın hoca refakatinde abdest aldırılıp namaz kıldırılır. Namazdan sonra yatağına oturtulan gelinin iki yanına gündüzden hazırlanmış birer metre uzunluğunda ve bilek kalınlığında mumlar yerleştirilir. Bunlara güvey mumu denir. Elektrik olmasına rağmen gerdek gecesinde gelinle damat nostaljik bir gece geçirirlerdi. Kız yatağa oturduktan sonra kadın hocalar gelini övmeye başlarlar. Daha sonra kız evinden gelen gece yengeleri kadın hocaları hariç herkes dışarı çıkar gelinin yanında kalanlar damat geldikten sonra ne yapması lazım geldiği hakkında kıza son talimatı verirlerdi.
GÜVEY NAMAZI
Damat namaza yatsı ezanından sonra götürülür namaza gitmeden saklanan damat aranıp bulunur ve komşu bir evde yah ve zılgıt sesleri arasında giydirilir. Damadın elbiselerini bekar birinin giydirmesi lazımdır. Aksi halde bir uğursuzluk olacağına inanılır. Damat giydirildikten sonra somurtmaya başlar arkadaşları türlü şaklabanlıklarla güldürmeye çalışırlar. Zira damat gülmeden namaza götürülemez. Damat namaza götürülürken iki tarafında sağdıçları ellerinde süslü şamdanlar taşırlar arkasın dada hocalar ilahiler okuyarak gelirler İlahilere ara verildiği zaman yah çağrılır. Namaz kıldıktan sonra hazır bulunan bütün cama tin eli damat tarafından öpülür. Camiden eve aynı şekilde getirilen damada yolda arkadaşları tarafından iğne batırılır sigara ile ensesini yakarlar Damat eve geldikten sonrada köşke önce babası oturur sonra yerini oğluna bırakır. Damat biraz oturduktan sonra gelinin odasına girer Hazırlanan meyvelerden birazını yer gerisini kardeşine verip davetlilere yollar, kendiside odadan dışarı çıkar bu sırada gece yengeleri içeri girip gelin getirirken kızın evinden söktükleri çiviyi duvara çakarlar damadın arkadaşları damadı içeriye yumruklayarak atar ve dağılırlar. Kapıda yalnız sağdıçlar kalır. Odaya giren damat gelinin yanına gider ve sağ ayağına basmak ister gelinde aynı şeyi yapmak istediğinden kim daha atik davranırsa o basar. Güvey daha sonra gelinin duvağını kaldırmak ister fakat gelin mani olur. Duvağın açılabilmesi için damadın geline bir hediye vermesi lazımdır. Gelinin yüzünü açan damat bundan sonra gelinliğin sırt yırtmacında bulunan elli kadar düğmeyi de heyecanlanmadan düğmeleri koparmadan ilik yerinden çıkarmak zorundadır. Bu iş yapılırken düğme koparsa uğursuzluk olacağına inanılır.
Damat işini bitirince kapıda bekleyen sağdıçlara kanlı yatak çarşafını verir. Sağdıçlar bunu gece yengelerine ve oğlanın yakınlarına gösterdikten sonra havaya ateş ederler. Bu ateşi müteakip akraba evlerinden de ateş açılır. Bu hareketin manası aldıkları gelinin kız çıktığını bildirmektir. Gerdek gecesi sabahı güneş doğmadan önce damadı en yakın arkadaşları alıp hamama götürürler. Misafirlere adet üzeri gelin açar damadı yollar damadın hamam bohçasını küçük kardeşi taşır, hamamda çalgıcıların çaldığı havalarla rakı içilip keyf edilir. Damat ve arkadaşları arasında asıl keyf hamamdan sonra başlar. Güneşle beraber damadın evine eğlenceye gelen herkes beraberinde bir sini çerez ve birkaç topak rakı getirir bu eğlencenin adı (assak kesek) merasimidir çeyiz odasında arkadaşları şakalaşarak içer ve kafaları iyi olunca hazır bulunanlarından biri nara atarak mecliste bulunanlardan birinin adını söyler. Asalım keselim diye bağırır Herkes bu fikri tasdik ederek assak kesek diye çağrışmaya başlarlar. Asılıp kesilecek olan şahıs telaşlanır affı için yalvarmaya başlar. Bu sırada odada bulunanlar bıçaklarını çekip bilemeğe ve bu gibi hareketler yapmağa başlarlar Bir takım ritmik hareketlerle asılıp kesilecek şahıs yere yatırıp kimi boynunu kimi kolunu bıçağın tersiyle keser gibi yaparlar bu arada yah ve zılgıtlar çağrılır. Asılıp kesilecek şahsın yalvarmaları karşısında yumuşayan davetliler asıp kesmeden vaz geçerler buna karşılık birkaç batman et bir gaz tenekesi rakı almaya söz verir. Assak kesek oyunu hazır bulunan herkese bil istisna tatbik edilir her şahıs kendinden öncekilerin vaat etmedikleri şeyi vaat ederek hayatını kurtarır. Vaat edilen şeyin yiyecek olması şarttır. Assak kesekte toplanan malzeme ile hafta sonunda yeniden eğlenti yapılır. bu adet bazı kısımlar kesintiye uğrayarak da olsa 1960ların sonuna kadar devam etmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder