6 Nisan 2010 Salı

HAVA BULANIK BİŞİRİCİYE YANAŞMA

Gaziantep te olayların yarattığı atasözleri var. Bunlardan biride hava bulanık Beşiriciye yanaşma sözüdür. Gaziantep in Şehre küstü semtinde Beşirici diye bir yer altı havuzu ile yer altı mescidi ,gusülhane,beş altı da hela var.Buraya yirmi basım merdivenle inilir.Bu kastelin bulunduğu yerde Şehrin batısına nazaran biraz engindir [ Daha yirmi yıl evveline kadar yağmur çok yağdığında her tarafı sel basardı.Geçen dönemin belediye başkanı Sayın Celal Doğan beyin çalışmaları neticesinde bu semtimiz su basmasından kurtuldu.}

1320-[1904}yılında bir ilk bahar günü çağnak halinde şiddetli bir yağmur oldu.Yağmurdan korunmak için beş erkek bu Beşiriciye sığınırlar Fakat şehrin yukarısın dan gelen azgın ve şiddetli sular Birden bu yer altı sığınağına hücum eder ve azgın sel suları bu sığınağı doldurur.Bu beş zavallıyı kıpırdatmadan boğar.
Bu olaydan sonra.Baktın hava bulanık Pişiriciye yanaşma!.Sözü halk arasında Gaziantep te .Ata sözü haline geldi Bu kastelin aşağı yukarı .20 - metre kadar yeri taş döşemesi gibidir .Bir tavanı da 20-25- metre kare kader yerin düz bir taban gibi döşenmiş olması büyük ve hayret verici bir sanat eseridir. Tabi bu kadar yer tavanın orta kısmıdır. Turistlerde bu tavanı takdirle seyrederler. Beşiricinin üstünde Gaziantep’imizin büyük şairi Hasip dürbününde için de bir hücresi bulunan bir medresesi vardı Buna [pişirici medresesi ] derlerdi. Merhum Has ip Dürü bu sel faciasını yukardan seyretmiş Ve boğulanların feryat larını içi parçanarak dinlemiş ve bu facia üzerine [Ya set tar] adlı acı bir şiir yazmıştır. Hasip Dürünün bu şiirinin bir kısmını aşağıya aynı haliyle yazıyorum
YA SETTAT
Seba şehrine şehr-i Antep
İhata eyledi çarşıları su
Görenler dediler tufanmıdır bu
Hücum etti Pişirici kas teline
Gir ban-ı emel geçti eline
Sular har har akınca merdübandan
Biraz nisvan çıktı andan
İki üç defa yazlıkta dolandım
İçerde kimse kalmadı sandım
Bir oğlan çıktı na -gah merdübandan
Yarı yolda imidi kesti candan
Demir belbendi tuttu çekti bir ah
Şaşırdı aklımı ol ah-ı can-gah
Çağırdım el, aman ey Müslümanlar
Ulaşsın cenneti satın alanlar
Beni hala yakar ol ah-ı bi-gah
Gelip gördük ne ses kalmış ne de can
Su tavana ulaşmış az zamanda
O miskinler şehit olmuş anda
Geçilmez hücreye olmasa ma-ber [geçit]
Meğer dört kimse mescit icre kalmış
Biraz sabredelim geçsin demişler
1904Yılında gelen bu felaket Antep te bir atasözü haline gelmiş bu felaketi kaç defasın da büyüklerimizden dinledik. Bu felakette ölenlerin toprağı bol olsun...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder