11 Nisan 2010 Pazar

ÖZGÜR GAZİANTEP


Antepliler 400 yüz yıl süren Osmanlı devrinde devamlı aşiret saldırılarına uğramıştır. Suriye çöllerinde üstlenen büyük Arap aşiretleri ve bu arada maviler, Kektik ate aşireti. Arap Bini Sait aşireti Ketik-en, Viranşehir Milli aşireti, Rişvan aşireti gibi birçok yabancı aşiretler, Ekonomik bakımdan daha iyi durumda bulunan Antep halklarını topraklarına karşı fırsat buldukça baskınlar ve yağmalar düzenlemişlerdir.

Osmanlı devleti bu saldırıları önlemeye hiçbir zaman gücü yetmediğini, Şeri Mahkeme sicillerindeki belgeler bize bildirmektedir. Kısa aralıklarla dört asır devam eden aşiret saldırıları karşısında Antep halkı topraklarını canları pahasına korumuşlardır. Dört asır devamlı süren aşiret saldırıları. Antep bölgesin de yaşayan halkları birbirleriyle kaynaştırdı günümüze kadar bu birliktelik bazı zaman kesintiye uğrasa da günümüze kadar devam etmektedir.
BU BİRLİK TELİĞİ DEVAM ETTİRMEK İÇİN OSMANLI DEVLETİNE DAHİ KARŞI GELİNMEK ZORUNDA KALINMIŞTIR
Osmanlı devletini Antep bölgesinde temsil eden idareciler ve halkın güvenliğini sağlamakla görevli yeniçerilerin çoğunun, ilk fırsatta halkı soyduklarını mallarına el koydukların can ve ırza tecavüz ettiklerini eşkıya çetelerine destek olduklarını aslı Gaziantep müzesinde bulunan Şeri Mahkeme sicillerindeki mevcut binlerce belgeden öğrenmekteyiz. Yine Osmanlı devletinin idarecilerinin güneyden saldıran Arap kültürüne. doğudan gelen İran kültürüne karşı direnen Antep halkı Osmanlı yeniçerilerinin kötü davranışları nı gösterir belgeler mevcuttur. Antep bölgesi halkı varlığını devam ettirebilmek için kendi devleti olan Osmanlı idaresine karşı dahi birçok defalar ayaklanmak ve yüzlerce evladını bu uğur da feda etmek zorunda kalmışlardır. Osmanlı idaresine karşı Antep halkının giriştiği birçok ayaklanmalar içinde. 1772- 1780- 1784 -1788- 1791 – 1803- 1810- 1819- 1824- 1906 yıllarında olanları menşurdur. Ve bu ayaklanmaları dile getiren destan ve hikâyeler halk arasında dedelerimiz babalarımız  tarafından anlatırdı. Antep bölgesi halkının bu kadar çetin hayat şartlarında ezilmeden ayakta tutan sosyal adaleti sağlayan ekonomik ve sosyal kuruluşlar olan esnaf loncaları ve vakıflar gibi kuruluşlar olmuştur.[ilerideki yazılarımda vakıf ve loncaların işlevinden bahsedeceğim]Antep halkına madden ve manen destek olan bu kuruluşları bozmak isteyen Osmanlı devleti idarecilerine karşı hiç tereddüt etmeden Anteplilerin ayaklandıklarını gösterir birçok belge mevcuttur.
ARAP ORDULARINA KARŞI 8 YIL SÜREN GERİLLA SAVAŞLARI VERİLMİŞTİR.
1832-yılında Mısırlı Mehmet ali paşaya bağlı Arap orduları Antep bölgesine geldikleri zaman Antep halkı Osmanlı devleti ve Mısır devleti arasın da tercih yapmak zorunda kalmışlardır. Antep halkı çoğunluk Türk olduğundan hiç tereddüt etmeden Osmanlıyı tercih etmişlerdir.1832 Nizip savaşında Osmanlı ordusunu mağlup eden Mısır ordusu karsısında teşkilatlanarak,tam 8 yıl müddetle gerilla savaşları veren Antep bölgesi halkı Anadolu’nun içlerine doğru ilerlemelerine engel olmuşlardır.
FRANSIZLARA KARŞI DİRENİŞ
Mısır saldırılarından 79 yıl sonra 1919–1921.yılları arasında güneyden Ana dolunun içlerine doğru ilerlemek isteyen Fransız istilası başlamıştır.1919 Dünyanın en modern silahlarıyla donatılmış Fransız orduları ve ermeni birlikleri karşısında Antepliler tıpkı Mısır Arap ordularına karşı yaptıkları gibi teşkilatlanmışlardır. Antepliler kendilerinden birkaç misli sayıca fazla ve çok sayıda modern top tank makineli tüfeklere sahip Fransız birliklerini teşkilatlanarak ve gerilla savaşları ile perişan etmişlerdir
Kendini kurtaran şehir türkiyeye örnek olmuştur.8 Şubat 1921 tarihinde T.B.M.M. tarafından Antep’e gazilik unvanı verilmiştirO günden beri şehrin ismi Gaziantep olarak söylenmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder